Kaszel

KaszelKaszel to jedna z najczęściej spotykanych dolegliwości. Dotyka dzieci, osoby dorosłe i starsze, kobiety i mężczyzn. Towarzyszy wielu bardziej lub mniej poważnym chorobom – nie mniej jednak kaszel zawsze powinien wzbudzać naszą czujność skłaniając do wizyty u lekarza pierwszego kontaktu.

Kaszel może być mokry lub suchy. Każda z tych postaci jest uciążliwa i w miarę możliwości powinna być leczona. Niemal zawsze konieczne są badania mające na celu ustalić podłoże wystąpienia kaszlu oraz istnienie ewentualnych dolegliwości towarzyszących. Chodzi tutaj o badanie podmiotowe i przedmiotowe, a czasem także badania dodatkowe. Doświadczony lekarz często jest w stanie określić przyczynę kaszlu po zebraniu dokładnego wywiadu oraz przebadaniu chorego – obejrzeniu przy pomocy szpatułki gardła i migdałków, osłuchaniu płuc w poszukiwaniu fenomenów osłuchowych takich jak np. świsty, furczenia czy rzężenia. Ważny jest stan ogólny pacjenta – temperatura ciała, samopoczucie oraz sam wygląd, który zwłaszcza w przypadku ciężkich chorób wzbudza niepokój lekarza i skłania do zarządzenia badań dodatkowych. Do najczęstszych należą zdjęcia rentgenowskie – RTG płuc, a także badania krwi – przede wszystkim morfologia, OB, CRP i inne.

Kaszel nie należy do schorzeń rzadkich i ze względu na swoją powszechność często jest bagatelizowany. Ludzie zapominają, że kaszel może zwiastować bardzo poważne choroby – takie jak np. koklusz (choroba wieku dziecięcego, o której będzie mowa później), zapalenie płuc lub oskrzeli, czy powracająca gruźlica, której objawem jest przede wszystkim kaszel z towarzyszącym charakterystycznym krwiopluciem.

Pamiętajmy, że najlepiej każdy kaszel skonsultować ze swoim lekarzem. Czujność należy zachować zwłaszcza w przypadku dzieci – u nich kaszel może być zwiastunem wielu groźnych chorób, wśród których bezwzględnie należy wymienić zapalenie nagłośni stanowiące bezpośrednie zagrożenie życia. Także u osób starszych kaszel np. w przebiegu zapalenia płuc może mieć tragiczne skutki, szczególnie przy współistniejących chorobach ogólnych nie będących rzadkością w podeszłym wieku. Poza tym kaszel towarzyszy nowotworowym zmianom w płucach.

Kaszel występuje także w chorobach alergicznych, m.in. w astmie. Problem ten dotyczy coraz większej części społeczeństwa stając się chorobą cywilizacyjną dotykającą osoby w różnym wieku, a przede wszystkim dzieci.

Jak widać kaszel może towarzyszyć wielu rozmaitym chorobom, dlatego niezbędna jest diagnostyka dążąca do ustalenia jego podłoża.